JNMS,JNMS | Nanijdham - Peeth / Aasharam Routine

-- नाणीजधाम पीठातील दिनचर्या --

या पीठामध्ये संत श्री गजानन महाराज यांचे प्रमुख मंदिर आहे. याशिवाय भगवान प्रभु रामचंद्र तसेच मुद्गल पुराणात वर्णन असणारा रिध्दी, सिध्दी भार्या आणि लक्ष, लाभ ही दोन मुले अशा परिवारासह श्री वरदचिंतामणीचे मंदीर आहे. या पीठाचा संपूर्ण परिसर अत्यंत पाहण्यासारखा आहे. येथील सृष्टीसौंदर्य मनाला आल्हाद निर्माण करते.

पहाटे ५.३० ते ६.०० -------------------------------------- काकडारती

पहाटे ७.०० ते ८.३० -------------------------------------- श्रीं ची शोडषोपचारे महापूजा

सकाळी ८.३० ते ९.०० ------------------------------------- धुपारती .

सकाळी ९.०० ते ११.३० ------------------------------------ दर्शन

सकाळी ११.३० ते १२.०० ---------------------------------- श्रीं ची मध्यान्ही पूजा

सकाळी १२.०० ते २.३० ------------------------------------ महाप्रसाद

दुपारी १२.०० ते सायं. ६.०० ------------------------------ श्रीं चे दर्शन.

सायं. ४.०० ते ५.०० -------------------------------------- संप्रदाय भजन

सायं. ६.०० ते ७.०० -------------------------------------- श्रीं ची शोडोषोपचार पूजा

सायं. ७.०० ते ७.३० -------------------------------------- सांजारती

सायं. ७.३० ते १०.०० ------------------------------------ महाप्रसाद

सायं. ७.३० ते १०.३० ------------------------------------ श्रीं चे दर्शन

रात्रौ १०.३० ते ११.०० ------------------------------------ शेजारती

अशाचप्रकारे उपपीठांची दिनचर्या चालू असते. ज्यावेळी जगद्गुरु स्वामी नरेंद्राचार्यजी महाराज श्रीक्षेत्र नाणीजधाम येथे असतील त्यावेळी सकाळी ९.०० ते दुपारी १.०० या दर्शनाच्या वेळेत आलेल्या भाविकांना स्वामीजींचे दर्शन होते. याशिवाय ज्या-ज्या वेळी स्वामीजी उपपीठांवर असतील त्यावेळी त्या उपपीठांवर वरील वेळेत दर्शन देत असतात. स्वामीजींची संपूर्ण वर्षाची दिनचर्या ‘जगद्गुरुंचे कालदर्शन’ या कॅलेंडरमध्ये एक वर्ष आगाऊ दिली जाते.

-- नाणीजधाम पीठाची आरतियांचे विडीयो --