JNMS, Sansthan - Jagadguru Narendracharyaji Maharaj Pravachankar

ज . न . म . प्रवचनकार

जगद्गुरू नरेंद्रचार्य महाराज संस्थान मधील ज.न.म.प्रवचनकार यांना आपल्या गावात/शहरात प्रवचन करण्याकरीता श्री मोहन पोतडे गुरुजी यांना खालील क्रमांकावर संपर्क करावा :

श्री मोहन पोतडे गुरुजी +91 9167607872

ज.न.म.प्रवचनकार यादी खालील प्रमाणे :

अ.क्र. नाव भाषा ग्रेड पदवी वैधता ( सर्टिफिकेट expiry कालावधी)
1 वज्रकांतदास महाराज मराठी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
2 आनंदी वसंतराव निकम मराठी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
3 साधना रणजीत शिंदे मराठी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
4 स्नेहा जगदीश पवार मराठी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
5 गौराताई पंडित चौगुले मराठी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
6 दिलीप संभाजी सोमदे मराठी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
7 मधुरा महेश पेशवे मराठी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
8 जयश्री नितीन लोखंडे मराठी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
9 जागृती भारत दर्णे मराठी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
10 प्रिया वासुदेव परब मराठी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
11 सुनंदा शिवाजी पाटील मराठी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
12 पार्वती बबन वाघमोडे मराठी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
13 तन्वी तुषार मोर्य मराठी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
14 वंदना पगारे मराठी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
15 माधव बाबुराव दियेवार हिंदी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
16 सुनैना गजानन सुलाखे हिंदी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
17 सुनील रामलोचनसिंग ठाकूर हिंदी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
18 आकांक्षा विनोद पाटील हिंदी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
19 रोहित प्रकाश मोडे हिंदी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
20 शरयू विजय इथापे हिंदी ए ग्रेड प्रवचन भूषण ऑक्टोबर २०२४
21 मंगल कुमार चव्हाण मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
22 संजय मधुकर माने मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
23 दत्तात्रय रामकृष्ण दुधलकर मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
24 उद्धव अधिकराव काळे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
25 निर्मला संजय खंडागळे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
26 मोहन विष्णुदास कुलकर्णी मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
27 शोभा दत्तात्रय बेलदार मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
28 श्वेता सुरेश जोशी मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
29 ज्योती अंशुमन पाटील मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
30 सरिता नितीन भागवत मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
31 अवंती अभय शिर्के मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
32 शंकरराव शेषराव निलंगे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
33 स्नेहल यशवंत कुलकर्णी मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
34 दत्ता विष्णू गोरडे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
35 तृप्ताली शंकर कोवे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
36 सुनिता गोरसनाथ गोल्हार मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
37 वर्षा नवरंग मेश्राम मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
38 सुर्यकांत धोंडीबा माळी मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
39 अण्णा पंडितराव बोरसे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
40 शोभा सुरेश बाबर मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
41 तृप्ती प्रताप चव्हाण मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
42 गणेश शिवाजी कुंजीर मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
43 जयराम राजाराम गोणेवाडे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
44 विद्या अशोक परब मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
45 दिलीप रतन सोनवणे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
46 संगीता प्रकाश मोकल मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
47 शरयू सतीश तकिक मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
48 जयश्री मनोहर नाईक मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
49 सिद्धी निलेश बोंद्रे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
50 चंद्रकांत नामदेव काटकर मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
51 योगिता विकास सोनवणे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
52 दर्शना बालाजी राठोड मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
53 संदीप भगवान थोटे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
54 सतीश चंद्रकांत बिरादार मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
55 प्रणीला गोपालकृष्ण वसमतकर मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
56 संजय केशवराव उजळबे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
57 चिंतामण देवचंद सपकाळ मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
58 शिवाजी बाबुराव शिरसाट मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
59 रवींद्र लक्ष्मण भड मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
60 राजू कल्याण सनान्से मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
61 प्रसाद रामचंद्र हरवलकर मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
62 नीता सतीश महामुनी मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
63 भारती दत्तू शिंदे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
64 राजेंद्र चांगदेव काळे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
65 शंकर मारुती नकाते मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
66 अलका भाऊसाहेब खर्डे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
67 अरुणा प्रकाश पांगारे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
68 लक्ष्मी बालाजी सूर्यवंशी मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
69 विष्णू मोहनपंत कुलकर्णी मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
70 राजेंद्र जयसिंग जाधव मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
71 सुनिता राजाराम जाधव मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
72 ललिता प्रदीप टेमकर मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
73 बालाजी काशिनाथ थोरात मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
74 लता विश्वनाथ कचकुरे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
75 शिला दामोदर देवळे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
76 आरती विनोद वर्धेकर मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
77 वैजनाथ बाबुराव अंभोरे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
78 चंद्रकांत निळू भगत मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
79 खुशाल बलदेव राऊत मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
80 गणेश कचरू नांदे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
81 संभाजी शिवाजी आहेर मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
82 प्रवीण सुहास होनराव मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
83 स्नेहा सुहास शिरसाट मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
84 शंकर मारुती नकाते मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
85 भारती रवींद्र कुमावत मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
86 सुधीर पंढरीनाथ बोटले मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
87 नीता शरद पाटील मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
88 महेंद्र राजाराम कदम मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
89 संध्या ज्ञानेश्वर कुलकर्णी मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
90 विवेक दिगंबर कुलकर्णी मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
91 छाया नारायण तिडके मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
92 केशव प्रभाकर राणे मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
93 श्रद्धा सुभाष गुरव मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
94 शिवनाथ बाळाप्पा लावारकर मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
95 सुभाष महादेव गुरव मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
96 शोभा संतोष सातपुते मराठी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
97 अमोल अरविंद शेट्टे हिंदी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
98 राखी राहुल कुलकर्णी हिंदी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
99 सौरभ पुरषोत्तम सोनी हिंदी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
100 ज्योती सागर सुर्वे हिंदी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
101 रोजीदा सुनील ठाकूर हिंदी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
102 श्रीदेवी दिलीप पांचाळ हिंदी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
103 मनोज चंद्रपाल सिंह हिंदी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४
104 साधना ओमप्रकाश अवस्थी हिंदी बी ग्रेड जनम प्रवचनकार ऑक्टोबर २०२४